Holistiline teraapia

Milliste küsimustega teraapiasse tulla?

Kõige sagedasem põhjus, miks inimene holistilisse teraapiasse pöördub, on ühtäkki tehtud avastus, et ta ei tea enam, mille nimel ta tegutseb. Ta on kaotanud suuna või sihi, tunneb, et elul pole eesmärki.

Mõnikord juhtub ju nii, et inimene töötab 7, 8 või 9 aastat ühes ja samas asutuses, on esialgu uhke oma kiire arengu üle, siis erialaste saavutuste üle, siis karjääri üle, siis aga hakkab vaikselt hinge pugema küsimus – milleks? Mõnda aega võib ennast motiveerida palgatõusuga, preemiaga vms. Kuid ühel hetkel tuleb see küsimus ikkagi teravalt esile – kas ma ikka teen õiget asja? Milleks ma rabelen – kas tõesti ainult selle nimel, et arveid maksta? Kas see ongi siis elu mõte – suuta võimalikult hästi maksta oma arveid?

Teine suurem teemadering, mis inimesi teraapiasse toob, on SUHTED. Sul tasub tulla teraapiasse, kui su SUHTED mõne sõbra või lähedasega ei paku sulle enam seda, mida varem või kui sa avastad, et need suhted pole kunagi kandnud.

Samuti oled oodatud, kui sa  ei oska oma aja äraelanud suhteid lõpetada või kellestki lahti lasta. On üsna sage olukord, kus abielu on lõppenud, mees on areenilt lahkunud, kuid naine püüab kunstlilkult mehega seotud olla – kas hirmust üksinduse ees või hirmust tuleviku ees, hirmust materiaalse hakkamasaamise pärast vms. Sel moel takistab naine elu energiavoolu. Mõistlikum oleks mees lahti lasta. Ka uus suhe saab ainult seeläbi tulla.

Mõnikord hoiab aga  inimene kinni mõnest sellisest inimesest või suhtest, keda ta pole kunagi oma lähedaseks ega sõbraks pidanud. Inimene ei oska vabaneda ahistajast, manipulaatorist või alandajast. Sel juhul on tegemist inimestevahelise negatiivse sidemega, mida hoitakse elus solvumise-, pettumuse- või vihaenergiaga. Inimene võib ise küll arvata, et ta EI OLE selle inimesega seotud, kuid energeetiliselt on ta seda väga. „Ma ei taha teda enam kunagi näha! Ma ei räägi selle inimesega enam mitte kunagi!“ jne. Vastupidiselt inimese seesmisele  vajadusele vabaneda sellisest seotusest, seob inimene ennast oma solvaja või alandaja või manipuleerijaga aina enam.
Äralõpetatud suhte puhul on inimese suhtumine nn alandajasse neutraalne – kõik mis oli, lihtsalt oli ja ta võib sellest vabalt ning emotsioonitult rääkida.

Teraapiasse oled oodatud, kui tunned puudust toetusest või TURVATUNDEST.  Tegelikult võiks inimese loomulik olek enda kehas olla turvaline. Mees ei peaks asendama ema, kes kliendi beebina tähelepanuta või hooletusse jättis. Teraapias saab taastada baasturvatunde.

Oled oodatud, kui sa tunned, et oled kinni jäänud mõnda eluperioodi, sündmusesse, emotsiooni. Mis see tähendab ja kuidas seda ära tunda? Kui mõtted tiirlevad üha minevikusündmuse või siis minevikus toimunud haavatasaamise ümber, siis oled sinna kinni jäänud. Elus edasiliikumine on seetõttu takistatud. Inimene võib kinni jääda ka nt mõne KOHA KÜLGE, MITTEFÜÜSILISE OLENDI KÜLGE, kes või mis ta energiat kurnab.

Oled oodatud, kui su ENESEHINNANG on häirivalt madal, kui sa ei suuda ennast aktsepteerida, endale andestada, rääkimata enda armastamisest. Kuid kõike seda oleks vägagi normaalne teha – ennast austada, hinnata, aktsepteerida, armastada! Seda saab teraapiates inimese seest uuesti üles leida, sest loomuomaselt on see meis kõigis olemas.

Sageli ei suuda inimene PIIRE KEHTESTADA. Kas sa tunned, et ikka ja jälle tehakse liiga – ülemus sõidab sisse, ema vingub, mees ei arvesta, sõbranna ei tunnusta? Kui neid märke on palju või kui need korduvad liiga sageli, võib olla tegemist   suutmatusega oma piire kehtestada. Piirid saavad reeglina rikutud juba lapsepõlves, seega tõotab tulla suur ja sügav töö.

Kuid võib olla vaevavad sind hirmud, foobiad, paanikahäire või depressioon? Tööd annab teha nii hirmuenergia endaga kui ka hirmu algpõhjusega. Kunagi ei teki foobia või paanikahäire tühjale kohale, alati on tal mingi sügavam põhjus. Seda saab holistilises teraapias väljaselgitada ja seejärel selle põhjusega tööd teha.

On ka inimesi, kes soovivad vabaneda ülemäärasest kriitilisusest, ebaratsionaalsetest ootustest jne. Kaks viimast on seotud perfektsionismiga, omadusega, mida tänapäeva inimesed peavad edasiviivateks ja positiivseteks omadusteks. See tegevus asendab alati mingit tühimikku, mis on hinges.

Kui sinu elus on olnud traumaatilisi sündmusi, kas füüsilisi või püühilisi, kas lapsepõlves või täiskasvanuna, siis on need jätnud sinusse jälje ja mõjutavad sind. Ükskõik kui sügavale need kogemused enda sees ka peita, varem või hiljem hakkavad need meid mõjutama, endast märeku andma ja nendega tuleb tegelda.

Kas sinu suguvõsas kandub põlvest põlve edasi teatud negatiivne info, kas siis haiguse või mõne mõttestambi näol, millest soovid vabaneda? See võib olla mõni lihtsam mõttemuster või uskumus („mul ei ole kunagi raha“), aga see võib olla ka mõni keerulisem uskumus („naine on ikka see, kes peab end pere heaks ohverdama“ vms). Ohvrimentaliteedist juba raskem välja tulla, kuid vägagi võimalik.

Teraapiasse tasub tulla ka juhul, kui sul on füüsilisi probleeme,
•    kui soovid sügavamalt mõista Inimese ja Universumi vahelisi seoseid või
•    kui soovid enda tõelist olemust avastada.
Viimane on kõige tavalisem pöördumise põhjus, samas viitab see ka sellele, et pöördumiseks on nüüd just kõige õigem aeg. Kui probleem pole veel tekitanud foobiaid, paanikahäireid ega depressiooni, on seda lihtsam  lahendada.

Enda tõelised vajadused, piirid, tahe, eneseväljendus, eneseväärtustamine moodustavad meie psüühikas komplekti. Mõnikord oleme harjunud end sedavõrd tagaplaanile seadma, et ei kujuta üldse ettegi, kuidas võiks elu välja näha, kui hakata tegema otsuseid ENDA vajadustest lähtuvalt.

Kui sinult küsida, mis on sinu vajadused, mida sa vastad?

Kas vastad, et „mul on vaja, et mees tunneks end kodus hästi“ või „et lastel oleks turvaline kodu“ või „et isa ei sooritaks enesetappu“? Aga sinu enda vajadused? Mida sa vajad iseeendale?
Kui see ei ole teadvustatud, ei ole võimalik olla tuttav ka sellise nähtusega nagu TAHE.
Alles seejärel, kui inimene õpib teraapias enda vajadusi tundma, saab ta tuttavaks ka TAHTEGA.
Ja alles seejärel on võimalik oma tahet VÄLJENDAMA õppida.
Ja alles seejärel on võimalik õppida oma PIIRE kehtestama.
Ja see kõik tähendab ENESEVÄÄRTUSTAMIST.

Kui teraapiatega jõutakse sinnamaani, siis saab inimesest ISEENDA KÕIGE PAREM SÕBER.

Enda tõelise olemuse hulka kuuluvad ka seni blokeeritud tunded, seksuaalsus, loomingulisus, elujõud, isiklik vägi.

Blokeeritud tunded vabanevad sageli juba muude teemadega tegelemise käigus iseenesest, ilma et nendele spetsiaalset seanssi peaks tegema.  Kui tegemist oma piire mittetajuva kliendiga, keda on lapsepõlves domineeriva või suisa ahistava lapsevanema poolt alla surutud, siis tõusevad nende teemade läbitöötamisel kindlasti esile sellised peidetud emotsioonid nagu VIHA JA KURBUS jms.

Kuid allasurutud või hävitatud seksuaalsus, loomingulisus ja vägi nõuavad suuremat tähelepanu ja spetsiaalset tegelemist.

Lõplikult saabub kontakt oma väega seejärel, kui kõik teemad on läbitöötatud. Iseenesest.

Anu Hermlin
Holistilise regressiooni terapeut, kutsetunnistus nr 099335
Lõpetamise aasta: 2010
Telefon: 52 91 871
E-post: anu@tasakaaluruum.ee
Aadress: Tallinn, Tartu, Viimsi
Keeled: eesti, inglise