Imago suhteteraapia

Imagoteraapia on üks suhteteraapia vormidest. Selle meetodi on loonud ning seda maailmale tutvustanud Harville Hendrix.
Psühhoterapeut Hendrix jõudis selle meetodini läbi isikliku kogemuse. Analüüsides enda ja oma partneri käitumismustreid, hirme, tarumasid ning ootusi, jõudis ta põhjapanevatele järeldusele suhtlemismallide kohta, mis takistavad paaridel oma suhet tervendamast.
Takistusi, mis seisavad armastavat ja toetavat suhet igatseval paaril risti ees, on palju, kuid kõige silmatorkavamaks muutub ühel hetkel võimetus teineteisega sel moel suhelda, et oleks üldse võimalik tekkinud probleeme käsitleda.

Mismoodi toimub?

Väljatöötatud meetodi vast kõige olulisem ja kõige esmasem efekt saabubki teraapiaseansil seeläbi, et partnerid õpetatakse teineteisega austaval moel suhtlema (dialoogi pidama). Levinud praktika kohaselt katkeb konflikti sattunud partnerite vahel konstruktiivne dialoog ning see asendub võimuvõitlusega.

Niisiis pannakse Imago suhteteraapias paar omavahel uuesti suhtlema. Selleks on meetod, mis võimaldab kuulata ja olla ärakuulatud. Mõnikord on see paarile päris uus kogemus.
Kui see on selgeks õpitud, saab minna edasi. Alles nüüd on mõtet vaadata, mis meiega toimub, miks me oleme konfliktis või millises vormis oma suhet jätkata.

Kellele?

Paariteraapia jaoks väljatöötatud süsteem pidi algselt olema abiks nendele partneritele, kes on oma suhtega rahulolematud, plaanivad lahutust või tajuvad lihtsalt abitust ummikussejooksnud suhte tõttu. Meetodi arenedes selgus, et seda saab suurepäraselt kasutada ka muudes suhetes, mitte ainult klassikalises paarisuhtes. Imago suhteteraapia saab abiks olla ka suhtele, kus omavahel on mõistmatuseseinaga eraldatud ema ja puberteediealine laps, ema ja täiskasvanud tütar/poeg, õde ja vend jne.

Lisaks selgus, et alati ei pea paar olema ummikussejooksnud, et Imago suhteteraapiasse tulla. Me võime soovida oma suhet lihtsalt uuele tasandile viia, tuues sellesse rohkem lähedust ja ühendust kui seal seni oli. Me ei pea tingimata seisma silmitsi probleemidega, et arendada. See võib olla lihtsalt teadlik valik.

Tõenäoliselt võidaksime kõik, kogu ühiskond, kui paarid asuksid oma suhtega teadlikult tegelema oma suhte algusjärgus, enne abielu. Seepärast on välja töötatud ka erinevaid töötubasid (kooselu alustavatele paaridele, pikaajalises suhtes olnud paaridele jne). Ja seepärast on Imago suhteteraapiasse teretulnud ka värsked paarid.

Lahutatud ja lahutavad paarid

Ka need paarid, kes on juba otsuse langetanud ning võib olla isegi ei ela enam koos, vajavad mingit mudelit, kuidas edasi suhelda. Tavaliselt ei puuduta lahkukolimise otsus ju ainult kahte inimest, tavaliselt on sellistel paaridel ka lapsed.

Kuidas me peaksime omavahel käituma ja suhtlema, et lapsi võimalikult vähe kahjustada? See pole mitte üks paljudest küsimustest, millele lahkuläinud paar peab vastuse leidma, see on kõige olulisem küsimus! Sellest sõltub, kui palju oma vana taaka pärandame me järeltulevatele põlvedele. Meie kõigi suurim soov on ju see, et lastel läheks paremini kui meil endil.

Selleks, et meie lapsed pääseksid väiksemate haavadega kui me ise, et nad suudaksid astuda suhetesse küpsemalt, oskaksid neid suhteid ka hoida ning tunneksid neist suhetest rohkem rõõmu kui meie ise omal ajal, selleks tuleb meil lapsevanematena jääda lastest hoolivateks vanemateks ka pärast lahkuminekut. Pole mitte mingit vahet, kuidas suhe karile jooksis, kes oli milles süüdi esimesena, kes teisena. Kuna lapse turvatunne on vanemate lakuminemisega häiritud nagunii, tuleks keskenduda sellele, kuidas päästa seda piskutki, mis alles jäi.

Raisates aega omavahelisele võimuvõitlusele, peaks iga lahutatud paar silmas pidama tõsiasja, et see kõik käib lapse emotsionaalse stabiilsuse arvelt. Alati.

Imago suhteteraapia seansid

Seanss (1,5 – 2 tundi): 111 eurot

Oodatud on nii kooselu alustavad, koos elavad kui lahutavad partnerid, kes soovivad suhtesse tuua rohkem teadlikkust või suuremat ühendust.
Samuti on oodatud sellised paarid, kus selgust ja mõistmist otsivateks osapoolteks on ema ja laps, isa ja laps vms.

Seansi tühistamine

NB! Kui klient informeerib terapeuti telefoni või sms-i teel rohkem kui 24 tundi ette, on võimalik seanssi edasi lükata.
Kui klient loobub seansile tulemast või ei teata sellest vähemalt 24 t ette, ei ole terapaeudil võimalik ajakava ringi teha ning kiendil tuleb selle seansi eest täismahus tasuda.